Arbeidsrettslig rådgivning

Advokatforeningen tilbyr arbeidsrettslig rådgivning til våre medlemmer.

Som medlem av Advokatforeningen har du rett til inntil to timers gratis bistand av en advokat over telefon, e-post eller videokonferanse. Det ytes rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål knyttet til medlemmets eget arbeidsforhold. Det ytes rådgivning til medlemmer som er arbeidsgivere, såfremt spørsmålet retter seg til eget arbeidsforhold eller rettigheter og plikter som arbeidsgiver.

Medlemmer som ønsker arbeidsrettslig rådgivning henvender seg direkte til en av følgende advokater:

Thomas Benson
Angell Advokatfirma AS
Postboks 163 
8001 Bodø

Telefon: 992 76 737
E-post: thb@angelladvokatfirma.no

Advokat Trude Stormoen
Langseth Advokatfirma DA
Postboks 1371 Vika
0114 Oslo

Telefon: 22937313
E-post: stormoen@ladv.no