Forsikringer

Innsikt i advokatprofesjonen og advokatrollen ligger til grunn for en rekke forsikringstilbud, hvorav mange er markedsledende.

Les mer

Krisebistand

Ressurser i Advokatforeningen og hos våre samarbeidspartnere kan bidra med faglig og/eller personlig bistand i flere ulike situasjoner.

Les mer

Rabattavtaler

Ulike rabattavtaler du kan ha glede av, ikke minst i ditt virke som advokat.

Les mer

Publikasjoner

Håndbøker, temahefter og andre publikasjoner til praktisk, faglig og delvis også sosial glede for advokater.

Les mer

Markedsføring

Advokatforeningen har utviklet landets ledende nettportal for markedsføring av advokater og advokattjenester, med mer enn 800.000 besøk årlig.

Les mer

Statistikker og tall

Tett oppfølging av advokater og advokatvirksomheter frembringer innsikt i ulike sider av profesjonens innhold og utvikling.

Les mer

Oppstartstilbud

Avtaler og tilbud som kan bidra til å gi nyetablerte advokatvirksomheter en god start.

Les mer

Medlemstilbud for studenter

Lurer du på hvilken karriere du skal velge den dagen du er ferdig på studiet? Er advokat et av alternativene? Som studentmedlem i Advokatforeningen kommer du tettere på advokatbransjen, de mulighetene den gir, og de menneskene som jobber der.

Les mer