Fullmektighåndboken – en praktisk tilnærming til forsvarerhverdagen

Fullmektighåndboken ble utarbeidet av Yngre forsvarere høsten 2021 som et faglig tilskudd til ferske forsvarere. Formålet med håndboken er å gi veiledning rundt mange av de faglige spørsmålene som oppstår tidlig i forsvarerkarrieren. Fullmektighåndboken oppdateres fortløpende, og ble sist oppdatert oktober 2022.

Håndboken gir veiledning rundt mange av de faglige spørsmålene som oppstår tidlig i forsvarerkarrieren. Den er utarbeidet av Yngre forsvarere, og inneholder råd og tips, samt enkelte eksempel-maler. Yngre forsvarere er et underutvalg av Advokatforeningens forsvarergruppe.

Les mer om Yngre forsvarere.

Håndboken behandler følgende temaer:

 • Besøk i sentralarresten
 • Politiavhør
 • Klausulerte saksdokumenter
 • Varetektsfengsling
 • Avsluttende innlegg – varetektsfengsling
 • Avsluttende innlegg – internering
 • Fengselsbesøk
 • Hovedforhandling – forberedelse og gjennomføring
 • Tilståelsessak – Rettsmøte med mulighet for tilståelsesdom
 • Tvangsmidler – Besøksforbud
 • Mindreårige i straffesaker
 • Bistand under soning
 • Prosedyrekrav ved søknad om advokatbevilling

Håndboken inneholder følgende eksempel-maler:

 • Oppnevnelse etter strpl. § 100 (2)
 • Begjæring om opphevelse av bostedsforbehold
 • Bevisoppgave
 • Krav om erstatning for straffeforfølgning

Utvalget som har utarbeidet og oppdatert håndboken har bestått av:

 • Marthine Høhrbye
 • Didrik Beck Rodarte
 • Fride Wirak
 • Elin Grinde
 • Kasper Grøtvedt Nilsen
 • Cathrin Sagen Aspaas
 • Magnus Torfoss
 • Maren Larsen Borgan
 • Jasmin Gheshlaghi
 • Vilde Glosemeyer Havrevold
 • Rikke de Vibe
 • Andreas Seehusen Karlsbakk
 • Jakob Ulmo

Innspill, rettelser eller forslag til temaer som bør inngå håndboken, bes sendt til .

Last ned fullmektighåndboken her