Bøker og publikasjoner

«Advokattjenester og mva», «Regnskap i advokatvirksomhet», «Organisering av advokatvirksomhet», «Kilder i advokatretten» og Advokatbladet.