Bøker og publikasjoner

Medlemskapet i Advokatforeningen gir tilgang til nyttige bøker og publikasjoner om organisering og drift av advokatvirksomhet, samt Advokatbladet.