Regnskap i advokatvirksomhet

Regnskap i advokatvirksomhet er et praktisk oppslagsverk ved føring av regnskap tilknyttet advokatvirksomhet, inkludert advokatens særregnskaper. Her får du også tips om typiske feil som gjøres. Publikasjonen er oppdatert per januar 2019.

I publikasjonen presenteres først kravene etter regnskapsloven, bokføringsloven og de særlige reglene om behandling av klientmidler i advokatforskriften kap. 3.

Deretter behandles:

 • Kontoplan, herunder resultatregnskapet og balansen,
 • Budsjett med eksempel
 • Bokføring med bokføringseksempler
 • Årsregnskapet, herunder vurderingsprinsipper i advokatregnskapet
 • Advokaters mulige særregnskaper:
  o eiendomsmegling og regnskapsføring
  o inkassooppdrag og regnskapsføring
  o oppdrag som bostyrer i konkursbo og regnskapsføring
  o oppdrag som bostyrer i offentlig skifte og regnskapsføring
  o oppdrag som verge, behandlingen av umyndiges midler og regnskapsføring
  o stiftelser og regnskapsplikt,
 • Revisjon og kontroll
 • 12 typiske feil i advokatregnskapet

Forfatterne er statsautorisert revisor Pål Stiansen og statsautorisert revisor Grethe Juvkam Hasle, Stiansen & Co AS.

Publikasjonen er bare tilgjengelig for medlemmer av Advokatforeningen. Brukernavnet er medlemsnummeret ditt eller e-postadressen som er registrert i medlemsregisteret vårt.

Les publikasjonen "Regnskap i advokatvirksomhet" (krever innlogging)