Regler for god advokatskikk med kommentarer

Les mer

Regler og retningslinjer

Regler for god advokatskikk, retningslinjer for forsvarere, retningslinjer for bistandsadvokater og uttalelser fra etikkutvalget. Retningslinjer gis av representantskapet.

Les mer

Anbefalinger

Anbefaling for parallelle oppdrag i auksjonsprosesser, for internadvokater, for studenter, for advokater med styreverv, for private granskninger og for uttalelser til offentligheten. Anbefalinger gis av hovedstyret.

Les mer

Internasjonale regler

CCBEs advokatetiske regler på engelsk og norsk og IBAs advokatetiske regler.

Les mer

Disiplinærsystemet og statistikk

Informasjon om disiplinærutvalg og Disiplinærnemnden, Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden, Advokatforeningens behandlingsregler for disiplinær- og salærsaker og statistikk.

Les mer

Klage på advokat

Informasjon til innklagede advokat og informasjon om hvordan man kan klage på en advokat.

Les mer