God advokatskikk

Regler, uttalelser og retningslinjer. Regler for god advokatskikk med kommentarer, Etikkutvalgets uttalelser, retningslinjer for forsvars- og bistandsadvokater, retningslinjer for styreverv og private granskninger med mer.

Les mer

Disiplinærsystemet

Om disiplinær- og tilsynsfunksjonen i disiplinærsystemet, Advokatforeningens disiplinærutvalg, den offentlige disiplinærnemnden, offentlighet og statistikk om disiplinæravgjørelser.

Les mer

For innklaget advokat

Her finner du informasjon relevant for deg som er blitt innklaget, behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg med mer.

Les mer

Retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger

Retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger i disiplinærutvalget og Disiplinærnemnden ble vedtatt av hovedstyret 8. mai 2004 og ble sist endret 28. mars 2014.

Les mer