Litteraturhenvisninger i kommentarutgaven

Nedenfor finner du fullstendige henvisninger til litteratur som er benevnt med korttittel i kommentarutgaven til Regler for god advokatskikk.

Bernhardt, Peter Lauritz. «God advokatskikk og etiske rammer for utøvelse av advokatyrket». I Å være advokat (2002). Juristenes utdanningssenter. Oslo.

Dahl, Marte (2010). Klientsamtykke i interessekonflikttilfelle. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Hall, Nadia. «Aktuelle etiske problemstillinger sett fra forsvarsadvokatens ståsted». I Juss og etikk (2005). Gyldendal. Oslo.

Halvorsen, Harald (1997). Advokatvirksomhet – betingelser og krav. Den Norske Advokatforening. Oslo.

Halvorsen, Harald (1987). God advokatskikk og kollegiale Regler. Den Norske Advokatforening. Oslo.

Holm, Mogens & Spang-Hanssen, Henrik Stakemann (1997). God advokatskik – en håndbog. Advokaternes Serviceselskab ApS. Albertslund.

Kolrud, Helge Jakob. «Advokatøkonomi og advokatuavhengighet». I Advokatvirksomhet og advokatuavhengighet (1990). Eget forlag i.e. Niels og Dina Espelands legat. Oslo.

Langbach, Tor (2015). Forsvareren. Gyldendal. Oslo.

Mella, Johannes Lundeby (2023). Klientens rett til konfidensiell rettslig bistand. Universitetsforlaget. Oslo.

Niels og Dina Espelands legat (1990). Advokatvirksomhet og advokatuavhengighet. Eget forlag i.e. Niels og Dina Espelands legat. Oslo.

Ringdal, Frode (1994). Etiske regler – salærpolicy. Den Norske Advokatforening. Oslo.

Schiøtz, Cato. «Advokater og media». I Å være advokat (2002). Juristenes utdanningssenter. Oslo.

Skoghøy, Jens Edvin A. «Advokaters taushetsplikt og de korresponderende bevisforbud i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119», I Tidsskrift for strafferett nr. 2/2013.

Smith, Merete & Precht-Jensen, Øyvind red. (2010). Advokaters taushetsplikt under press? Universitetsforlaget. Oslo.

Sogn, Petter Chr. «Etikk i advokatfabrikk, Endringer i advokatbransjen; nye etiske grensedragninger». I Juss og etikk (2005). Gyldendal. Oslo.

Svalheim, Knut (1996). Advokaters taushetsplikt. Universitetsforlaget. Oslo.

Wilhelmsen & Woxholth (2007). Juristetikk. Gyldendal. Oslo.

Aarseth, Helge. «Advokaters uavhengighet». I Å være advokat (2002). Juristenes utdanningssenter. Oslo.