Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk ble vedtatt av Advokatforeningens representantskap den 8. juni 2001, jf. dl. § 224 andre ledd. Ved kongelig resolusjon er reglene tatt inn i advokatforskriften som kapittel 12.

Les mer

Retningslinjer for forsvarere

Retningslinjene for forsvarere er en utdypning av regler for god advokatskikk. Retningslinjene forutsettes lagt til grunn i forsvareroppdrag som medlemmer av Advokatforeningen har.

Les mer

Retningslinjer for bistandsadvokater

Retningslinjene for bistandsadvokater er en utdypning av regler for god advokatskikk. Retningslinjene forutsettes lagt til grunn av bistandsadvokater som er medlem av Advokatforeningen.

Les mer

Uttalelser fra etikkutvalget

Advokatforeningens etikkutvalg skal bl.a. gi råd om anvendelsen av Regler for god advokatskikk. Her finner du Etikkutvalgets uttalelser.

Les mer

Regler for god advokatskikk og styreverv

Det kan stilles spørsmål ved om advokaten er bundet av Regler for god advokatskikk når vedkommende utfører styrearbeid.

Les mer