Uttalelser fra utvalget for advokatetikk

Advokatforeningens utvalg for advokatetikk (frem til 20. januar 2023, etikkutvalget) skal blant annet gi råd om anvendelsen av Regler for god advokatskikk. Her finner du utvalgets uttalelser.