Internasjonale regler

CCBEs advokatetiske regler på engelsk og norsk og IBAs advokatetiske regler.

Conseil Consultatif des Barreaux Européens -CCBE

Conseil Consultatif des Barreaux Européens (CCBE) er organisasjonen for europeiske advokatforeninger. Totalt er mer enn 30 europeiske lands advokatforeninger, med mer enn én million advokater, representert I CCBE. Organisasjonen har sitt hovedsete i Brussel. Advokatforeningen er medlem av CCBE.

CCBE vedtok Code of Conduct for European Lawyers 28 oktober 1988. Norge tiltrådte reglene. CCBEs Code of Conduct har blitt endret tre ganger siden 1988, siste gang 19. mai 2006.

CCBEs Code of Conduct gjelder for advokatvirksomhet over landegrensene («cross border practice»). Det er blitt ansett som en vesentlig fordel at våre nasjonale regler, Regler for god advokatskikk, er så like CCBEs Code of Conduct som mulig. Regelsettene er imidlertid ikke identiske, og det er på enkelte punkter vesentlige avvik.

På ccbe.eu kan du lese CCBEs Code of conduct på engelsk. 

The International Bar Association - IBA

The International Bar Association (IBA) er verdens største og ledende organisasjon for advokater og nasjonale advokatforeninger. Mer enn 50.000 advokater og over 200 advokatforeninger er medlemmer i IBA. Organisasjonen arbeider tett på internasjonale juridiske reformer, og øver innflytelse på utviklingen av advokatrollen verden over. Advokatforeningen er medlem.

IBAs International Principles on Conduct for the Legal Profession (IBAs International Principles) ble vedtatt 25. mai 2019. Formålet med IBAs International Principles er:

"... through fostering a climate of understanding about the national and international rules that govern the conduct of lawyers, is that the ideals and integrity of the legal profession will be promoted worldwide."

IBAs første advokatetiske regler, International Code of Ethics, ble vedtatt i 1956.

På ibanet.org kan du lese IBAs International Principles on Conduct for the Legal Profession