Veiledende normer for uttalelser fra politi/påtalemyndighet og forsvarere til mediene

10 veiledende normer for uttalelser fra politi/påtalemyndighet og forsvarere til mediene på etterforskingsstadiet av straffesaker.

Rapport: Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Et medieutvalg nedsatt av Advokatforeningen og Riksadvokaten har i en rapport utarbeidet ti veiledende normer for politiets og advokatenes uttalelser til mediene på etterforskingsstadiet av straffesaker.

Rapporten, som ble fremlagt i 2001, behandler blant annet forhold vedrørende ytringsfrihet, informasjonsoppgaver og taushetsplikt, politi og forsvareres forhold til hverandre, allmennheten og mediene, samt konsekvenser av medieomtale.

De ti anbefalingene for uttalelser fra politi/påtalemyndighet og
forsvarere til mediene på etterforskingsstadiet av straffesaker er:

 • Vis respekt for medienes sentrale rolle som informasjonsformidler.

 • Vær bevisst at enhver er å anse som uskyldig inntil endelig dom foreligger.

 • Ta hensyn til at medieomtale kan være en betydelig tilleggsbelastning.

 • Gi ikke uttalelser eller opplysninger anonymt. Be om å bli oppgitt som kilde.
       
 • Gi saklig informasjon.

 • Vurder å gi informasjon til øvrige parter om hvilke opplysninger du gir til mediene.

 • Utlever ikke straffesaksdokumenter uten samtykke fra politiet.

 • Unngå forhåndsprosedyre.

 • Tenk på at dine uttalelser kan svekke troverdigheten til deg selv og din profesjon.

 • Vis respekt for andres profesjonelle oppgaver i saken.