Anbefaling ved parallelle oppdrag i auksjonsprosesser

Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt en anbefaling knyttet til reglene om interessekonflikt ved auksjonssalg av virksomheter.

Les mer

Anbefaling for internadvokater

Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt en anbefaling for internadvokater.

Les mer

Anbefaling for advokatfirmaer ved engasjement av studenter

Hovedstyret har vedtatt en anbefaling for engasjement av studenter/trainees for midlertidig arbeid i advokatfirma.

Les mer

Anbefaling for advokater med styreverv

Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt en anbefaling for advokater med styreverv i selskap som advokaten eller advokatens advokatfirma utfører juridiske tjenester for.

Les mer

Anbefaling for private granskninger

Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt en anbefaling for private granskninger.

Les mer

Veiledende normer for uttalelser fra politi/påtalemyndighet og forsvarere til mediene

10 veiledende normer for uttalelser fra politi/påtalemyndighet og forsvarere til mediene på etterforskingsstadiet av straffesaker.

Les mer

Praktiske retningslinjer for advokatrepresentasjon i sjøulykker

Advokatforeningen har i samarbeid med sjørettsadvokater utarbeidet praktiske retningslinjer for advokatrepresentasjon i sjøulykker.

Les mer