Anbefaling for internadvokater

Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt en anbefaling for internadvokater.

Advokatforeningens anbefaling for internadvokater er ment som et praktisk hjelpemiddel på overordnet nivå, og vil ikke være bindende for advokatene. Det vil fortsatt være Regler for god advokatskikk som angir det etiske rammeverket som internadvokater er underlagt.

Advokatforeningens anbefaling for internadvokater ble vedtatt 5. desember 2014. 

Her kan du laste ned anbefalingen.