Tips om advokatetikk

Nedenfor har vi forsøkt å samle noen spørsmål og svar om advokatetikk.

Husk at du som medlem i Advokatforeningen kan kontakte Advokatforeningen på telefon 22 03 50 50 (tast 4) alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.30 og få rådgivende bistand om advokatetikk.

Regler for god advokatskikk

Alle advokater plikter å følge Regler for god advokatskikk. Advokatforeningen har utarbeidet en kommentarutgave til bestemmelsene.

Her finner du kommentarutgaven til Regler for god advokatskikk.

Disiplinærnemndens beslutninger publiseres i sin helhet fortløpende på Lovdata.

Her finner du sammendrag av de nylig avsagte beslutningene.