Organisering av advokatvirksomhet

Boken «Organisering av advokatvirksomhet» er en praktisk utredning om de forskjellige måter advokater kan organisere sitt samarbeid og sin virksomhet på.

Firmastrukturen til advokatvirksomheter har gradvis endret seg. Antallet enkelpersonforetak er i klar tilbakegang, og et stadig større antall advokater arbeider nå i firmaer med andre advokater.

I tillegg til å utøve en profesjon, driver advokaten også en forretning. Dette setter krav til det forretningsmessige, lønnsomhet, sikring mot kollegaers profesjonsfeil, ledelse og service.

Boken «Organisering av advokatvirksomhet» er en praktisk utredning om de forskjellige måter advokater kan organisere sitt samarbeid og sin virksomhet på. Boken er først og fremst skrevet for advokater som skal etablere seg eller etablere et samarbeid, eventuelt som ønsker å revurdere sin samarbeidsform, men alle privatpraktiserende advokater, uansett firmastørrelse og organiseringsform vil ha nytte av boken.

Innholdsoversikt

 • Regulering av advokatvirksomhet.

 • Oversikt over ulike foretaksformer.

 • Nærmere om:

  • Enkeltpersonforetak

  • Kontorfellesskap

  • Ansvarlig selskap – ANS og DA

  • Aksjeselskap

  • Indre selskap og stille deltakere

 • Konflikter og konfliktløsningsmekanismer.

 • Skattemessige forhold.

 • Forslag til avtaler: kontorfellesskapsavtale, avtale om kontordriftsselskap, stiftelse av ANS/DA, partneravtale for ANS/DA og selskapsavtale om Indre Selskap.

Forfatter av boken er advokat Elisabeth Wille.