Organisering av advokatvirksomhet

Boken «Organisering av advokatvirksomhet» fra 2014 er en praktisk utredning om de forskjellige måter advokater kan organisere sitt samarbeid og sin virksomhet på. Du kan laste ned boken her.

Boken er først og fremst skrevet for advokater som skal etablere seg eller etablere et samarbeid, eventuelt som ønsker å revurdere sin samarbeidsform, men alle privatpraktiserende advokater, uansett firmastørrelse og organiseringsform vil ha nytte av boken.

Forfatter av boken er tidligere advokat Elisabeth Wille.   

Last ned kapitlene i boken:

Innholdsfortegnelse

Forord

Kapittel 1 - Innledning

Kapittel 2-Regulering av advokatvirksomhet

Kapittlel 3- Oversikt over foretaksformer

Kapittel 4-Enkeltpersonforetak

Kapittel 5-Kontorfellesskap

Kapittel 6-Ansvarlig selskap, ANS og DA

Kapittel 7-Aksjeselskap

Kapittel 8-Indre selskap og stille deltakere

Kapittel 9-Konflikter og konfliktløsningsmekanismer

Last ned hele boken som PDF her

Wille har utarbeidet avtaleforslag på bakgrunn av aktuelle problemstillinger for de ulike selskapsformene og de vurderingene som fremkommer i boken.

Last ned forslag til avtaler:

Bilag 1. Skattemessige forhold

Bilag 2. Kontorfellesskapsavtale

Bilag 3. Enkel kontorfellesskapsavtale

Bilag 4. Avtale om kontordriftsselskap

Bilag 5. Stiftelsesdokument, selskapsavtale ANS/DA

Bilag 6. Partneravtale ANS/DA

Bilag 7. Selskapsavtale indre selskap