Advokattjenester og merverdiavgift

Advokatforeningens publikasjon «Advokattjenester og merverdiavgift» oppsummerer avgiftssituasjonen for advokater og gir svar på spørsmål knyttet til merverdiavgift og advokattjenester. Publikasjonen er oppdatert per januar 2024.

I publikasjonen presenteres først merverdiavgiftssystemet og de generelle merverdiavgiftsreglene:
• innberetning av merverdiavgift,
• vilkårene for registrerings- og merverdiavgiftsplikt,
• merverdiavgiftspliktig uttak av varer og tjenester,
• beregning av merverdiavgift,
• periodisering av utgående merverdiavgift,
• unntak fra merverdiavgift,
• fritak for merverdiavgift,
• innførsel og
• fradragsrett for inngående avgift

Deretter behandles følgende særlig aktuelle emner om merverdiavgift for advokater:

• tap på fordring,
• no cure no pay,
• uttak av advokattjenester generelt,
• private gjøremål,
• advokatvakten og andre pro bono-oppdrag,
• markedsarbeid,
• advokattjenester over landegrensene,
• godtgjørelse til meddommere og styremedlemmer mv.,
• verger og hjelpeverger,
• medhjelper ved tvangssalg,
• bobestyrere og konkursboets merverdiavgiftsrettslige stilling,
• inkasso,
• eiendomsmegling,
• opphavsrett ved forfatteroppdrag mv.,
• undervisning,
• finansielle tjenester og
• saksomkostninger for retten.

Publikasjonen er ment å være et praktisk oppslagsverk om de merverdiavgiftsspørsmål som oppstår i forbindelse med advokatvirksomhet. Forfatter er advokat Kari Elisabeth Christiansen, RSM Advokatfirma AS.

Publikasjonen er bare tilgjengelig for medlemmer av Advokatforeningen. Brukernavnet er medlemsnummeret ditt eller e-postadressen som er registrert i medlemsregisteret vårt.

Publikasjonen Advokattjenester og merverdiavgift

 

Bli medlem i Advokatforeningen

Advokatforeningen jobber aktivt for at MNA skal være et kvalitetsstempel og et konkurransefortrinn. Som medlem får du i tillegg mange gode fordeler.