Advokatbladet

Advokatbladet utgis av Advokatforeningen, utøver kritisk journalistikk og setter advokatenes interesser på dagsordenen.

Advokatbladet er redaksjonelt uavhengig av Advokatforeningen, og redigeres etter prinsippene i Redaktørplakaten.

Bladet kommer ut seks ganger i året, og har et opplag på cirka ti tusen eksemplarer.

Advokatbladet har som mål å utøve saklig og uavhengig journalistikk om forhold som er av betydning for advokater, og stimulere til engasjement og meningsbrytning i justispolitiske spørsmål.

Bladet er en nyttig kilde til informasjon om utviklingen og mangfoldet i bransjen, og blir fulgt med interesse av beslutningstagere i rettssamfunnet også utover advokatenes kretser.

Bladet har egne juridiske fagsider med siste nytt om relevante lover og forskrifter, samt prinsipielt viktige rettsavgjørelser.

Medlemmene i Advokatforeningen, unntatt studentmedlemmer, får Advokatbladet gratis tilsendt i posten, men alle som ønsker kan abonnere på bladet.

Er du annonsør?

Ved å annonsere i Advokatbladet eller på Advokatbladet.no treffer du en høyt utdannet og engasjert målgruppe. Bladet har om lag 27.000 lesere, ifølge tall fra Norsk Gallup.

Les mer her: https://www.advokatbladet.no/annonser

Kontakt mediekontakt Pia Himberg i Salgsfabrikken for mer informasjon og priser: