Utvalget for yngre forsvarere

Utvalg for yngre forsvarere er et fast utvalg under Forsvarergruppen. Utvalget jobber for å skape en sosial og faglig møteplass for yngre forsvarere. Utvalget arrangerer månedlige sosiale treff og jevnlige kurs om relevante temaer, og jobber for å fremme yngre forsvareres interesser.