Utvalget for yngre forsvarere

Utvalg for yngre forsvarere er et fast utvalg under Forsvarergruppen. Utvalget jobber for å skape en sosial og faglig møteplass for yngre forsvarere. Utvalget arrangerer månedlige sosiale treff og jevnlige kurs om relevante temaer, og jobber for å fremme yngre forsvareres interesser.

Leder Torfoss, Magnus Advokatfirmaet Hasle AS
Nestleder Karlsbakk, Andreas Seehusen Elden Advokatfirma AS
Medlem Borgan, Maren Larsen Elden Advokatfirma AS
Medlem Gheshlaghi, Jasmin Advokatene Christian Wiig & Co AS
Medlem Havrevold, Vilde Glosemeyer Fend advokatfirma DA
Medlem Vibe, Rikke de Advokatfirmaet de Vibe AS