Avtale om kopiering av beskyttet materiale

Advokatforeningens medlemmer tilbys en mønsteravtale for kopiering av opphavsrettslig beskyttet norsk og utenlandsk materiale.

Avtalen omfatter også digital kopiering. Siden det kan være tidkrevende å innhente tillatelse fra hver enkelt rettighetshaver på forhånd, kan en slik avtale være gunstig for advokater.

Avtalen gir advokatvirksomheten, innenfor nærmere angitte rammer, tillatelse til blant annet å:

• kopiere fra bøker til bruk i juridiske utdrag, uten volumbegrensning

• laste ned bilder fra internett til bruk i en Power Point

• ta utskrift av en avisartikkel

• skanne og legge ut en fagartikkel på lukket intranett

• sende beskyttet materiale på e-post til en klient

• kopiere beskyttet materiale og dele dette med deltagerne på enkeltstående kurs

Digital kopiering av dagspresse er unntatt. Avtalen omfatter heller ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill eller originaleksemplar av billedkunst, fotografi eller lignende.

For spørsmål eller ytterligere informasjon kontakt Kopinor:

Telefon: 23 10 74 00