Avtale med Kopinor om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale

Advokatforeningen har fremforhandlet en mønsteravtale for kopiering av opphavsrettslig beskyttet norsk og utenlandsk materiale som det enkelte advokatfirma kan inngå. Avtalen omfatter også digital kopiering. Siden det kan være tidkrevende å innhente tillatelse fra hver enkelt rettighetshaver på forhånd, kan en slik avtale være gunstig for advokater.

Avtalen gir advokatvirksomheten, innenfor nærmere angitte rammer, tillatelse til blant annet å:

• kopiere fra bøker til bruk i juridiske utdrag, uten volumbegrensning

• laste ned bilder fra internett til bruk i en Power Point

• ta utskrift av en avisartikkel

• skanne og legge ut en fagartikkel på lukket intranett

• sende beskyttet materiale på e-post til en klient

• kopiere beskyttet materiale og dele dette med deltagerne på enkeltstående kurs

Digital kopiering av dagspresse er unntatt. Avtalen omfatter heller ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill eller originaleksemplar av billedkunst, fotografi eller lignende.

For spørsmål eller ytterligere informasjon kontakt Kopinor:

Telefon: 23 10 74 00