Tilbud til drift av advokatvirksomhet

Medlemskapet i Advokatforeningen gir tilgang til gode avtaler for drift av advokatvirksomhet.