Arkiveringstjenester

Medlemmer av Advokatforeningen får 40 % rabatt på Iron Mountains ordinære arkivleiepris.

Iron Mountain er en totalleverandør av fysiske og digitale arkivtjenester. Iron Mountain tilbyr et bredt spekter av arkiverings- og dokumenthåndteringstjenester.

Informasjons- og dokumentmengden øker stadig i dagens samfunn, og de færreste har fasilitetene som trengs for å lagre dokumenter på en sikker og effektiv måte. Samtidig blir det stadig dyrere og vanskeligere å sikre arkivet – ikke bare mot utilsiktet tilgang, men også mot brann, vann og fukt.

Iron Mountain tilbyr oppbevaring i en av landets sikreste bygninger, og man betaler kun for den plassen som man faktisk benytter. Dokumentene blir tilgjengeliggjort for kunden via et Web-grensesnitt med fullt innsyn og administrasjon av kundens egen arkivbeholdning. Iron Mountain bistår også med arkivkompetanse i forhold til katalogisering, registrering, pakking og logistikk.

Iron Mountain tilbyr systemet OnBase, som av Gartner Group er ansett som det ledende ECM systemet i verden. Hvis du ønsker automatiserte prosesser, audit-trail (Sarbanes-Oxley) for å være GDPR compliant og digitale løsninger for samhandling og dokumentflyt, ta kontakt med oss.

Medlemstilbudet inneholder følgende:

  • En uforpliktende og kostnadsfri befaring av medlemmets arkiv og anbefaling av arkivløsning fra Iron Mountains konsulenter før eventuell avtaleinngåelse.
  • Fri arkivleie de tre første månedene etter signert avtale.
  • 40 prosent rabatt på Iron Mountains ordinære arkivleiepris etter de tre første månedene. Arkivleieprisen inkluderer:
  1. Tilgang til Iron Mountains webbaserte administrasjonsverktøy for fullt innsyn og administrasjon av medlemmets egen arkivbeholdning.
  2. Årlig makuleringsforslag for å redusere kostnader fås på forespørsel.
  3. Iron Mountains fysiske sikring av arkivet.
  4. Tilgang til opprettelse av ulike autorisasjonstilganger.
  5. Gratis førstelinje telefonsupport fra Iron Mountains kundesenter.

Minst 80 % av advokatfirmaets advokater og fullmektiger må være medlem i Advokatforeningen for at medlemstilbudet skal kunne benyttes.

Ta direkte kontakt med Iron Mountains for et uforpliktende pristilbud. Oppgi at du er medlem av Advokatforeningen.

For spørsmål og ytterligere informasjon kontakt:

Iron Mountain Norge AS
Alexander Ultvedt Nyborg
Telefon: 400 06 850
E-post: