Kundesjekk.no

Advokatforeningen har inngått et samarbeid med Kundesjekk.no for å tilby medlemmer et verktøy i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Kundesjekk.no er en webportal som forenkler arbeidet med kundekontrollen av bedriftskunder, personkunder og gir løpende oppfølging. Bli mer effektiv i antihvitvaskingsarbeidet og bruk tid der det er størst mistanke for risiko.

Ved etablering av nye klientforhold kan du raskt og enkelt:

  • innhente nødvendig informasjon om klienten, både bedrifter og personer.
  • stille anti-hvitvaskingsspørsmål til klienten i et egenerklæringsskjema og samtidig la klienten bekrefte/korrigere hvem som er reelle rettighetshavere, aksjonærer og rolleinnehavere, samt annen usikker informasjon.
  • la klienten signere på skjemaet, slik at vedkommende blir legitimert med BankID.
  • gjøre søk på PEP og sanksjonslister samt innhente andre risikoindikatorer på den som handler på vegne av en bedrift og alle de reelle rettighetshaverne.
  • få oversikt over eierstruktur. Det er krav til oversikt over eierstruktur. Med et eierkart spesielt laget for anti-hvitvaskingsarbeid får du full oversikt selv i kompliserte strukturer.
  • innhente data fra selskaper som er etablert i Sverige. Dansk og finsk selskapsdata vil være tilgjengelig snarest.
  • få tilgang til bankenes konto- og adresseringsregister (KAR). På denne måten kan du kontrollere om kunden er eier av det oppgitte kontonummeret, både som en kvalitetskontroll på riktig konto før utbetaling for å unngå feil, men også for å avdekke om midlene med hensikt overføres til andre.

Bruk av kundesjekk.no og BankID AML er en effektiv måte å innhente et godt vurderingsgrunnlag. Advokaten må selv analysere risikoen til den enkelte klienten, utfra egne rutiner og risikovurderinger.

Avtalen mellom Advokatforeningen og Kundesjekk.no gir eksklusive rabatter for Advokatforeningens medlemmer.