Kundesjekk.no

Advokatforeningens avtale med Kundesjekk.no gir medlemmer rabatt på deres verktøy som forenkler arbeidet knyttet til kundekontroll.

Kundesjekk.no er en webportal som forenkler arbeidet med kundekontrollen av bedriftskunder, personkunder og gir løpende oppfølging. Bli mer effektiv i antihvitvaskingsarbeidet og bruk tid der det er størst mistanke for risiko.

Ved etablering av nye klientforhold kan du raskt og enkelt:

  • innhente nødvendig informasjon om klienten, både bedrifter og personer.
  • stille anti-hvitvaskingsspørsmål til klienten i et egenerklæringsskjema og samtidig la klienten bekrefte/korrigere hvem som er reelle rettighetshavere, aksjonærer og rolleinnehavere, samt annen usikker informasjon.
  • la klienten signere på skjemaet, slik at vedkommende blir legitimert med BankID.
  • gjøre søk på PEP og sanksjonslister samt innhente andre risikoindikatorer på den som handler på vegne av en bedrift og alle de reelle rettighetshaverne.
  • få oversikt over eierstruktur. Det er krav til oversikt over eierstruktur. Med et eierkart spesielt laget for anti-hvitvaskingsarbeid får du full oversikt selv i kompliserte strukturer.
  • innhente data fra selskaper som er etablert i Sverige. Dansk og finsk selskapsdata vil være tilgjengelig snarest.
  • få tilgang til bankenes konto- og adresseringsregister (KAR). På denne måten kan du kontrollere om kunden er eier av det oppgitte kontonummeret, både som en kvalitetskontroll på riktig konto før utbetaling for å unngå feil, men også for å avdekke om midlene med hensikt overføres til andre.

Bruk av kundesjekk.no og BankID AML er en effektiv måte å innhente et godt vurderingsgrunnlag. Advokaten må selv analysere risikoen til den enkelte klienten, utfra egne rutiner og risikovurderinger.

Avtalen mellom Advokatforeningen og Kundesjekk.no gir eksklusive rabatter for Advokatforeningens medlemmer.

Les mer om priser og avtalen mellom Advokatforeningen og Kundesjekk.no