Lær om hvitvaskingsregelverket

Som medlem av Advokatforeningen får du rabatt på «AML-appen», en app utviklet for å gi innsikt i hvitvaskingsregelverket.

Appen gir en innføring i hvitvaskingsregelverket og er spill-basert. Appen består av både tekst-baserte moduler og spill-moduler med teoretiske og praktiske spørsmål.

Appen hjelper deg til å forstå kravene etter hvitvaskingsloven og hvordan du kan beskytte advokatvirksomheten din mot forsøk på hvitvasking. Du spiller deg til kunnskap ved å svare på spørsmål. Sentrale krav som følger av reglene blir forklart. Dessuten vil du finne simulering av situasjoner som du kan oppleve i hverdagen, der du må foreta de riktige valgene. Du kan gjennomføre spillet hvor som helst, så lenge du har tilgang på nett fra din mobil. Appen oppdateres kontinuerlig med nytt innhold.

AML-appen er en abonnementstjeneste som tilbys til kr 950 per kalender år per bruker (etter at 20 % rabatt for Advokatforeningens medlemmer er trukket fra).

Gjennomføring av spillet gir deg 6 etterutdanningstimer, der 2 timer er advokatetikk. Godkjenning av etterutdanningstimene forutsetter at du har dokumentasjon på gjennomført spill. Instruksjoner for dokumentasjonen fås på e-post ved bestilling. Se lenke under.

Les mer og bestill appen her.

AML-appen er utviklet av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS – www.governance.no.