HMS-håndbok fra Simployer

Medlemmer får inntil 50% rabatt på Simployers veiledende priser på HMS-håndbok for advokatvirksomheter.

HMS

«Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer, ulykker samt aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet.» Arbeidstilsynet

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

For å gjøre det enklere å oppfylle og etterleve de kravene som gjelder for advokatvirksomheter, har Advokatforeningen inngått en avtale med Simployer om et tilbud på Simployers HMS-håndbok. Håndboken er et oppslagsverk, som på en enkel måte hjelper deg å finne de HMS-krav som stilles til virksomheten og til de ansatte. Samtidig gir håndboken råd og veiledning om hvordan kravene kan oppfylles i praksis. Håndboken bygges opp på bakgrunn av eventuelle rutiner advokatvirksomheten allerede har utarbeidet og den gjeldende internkontrollforskriften.

HMS-håndboken fra Simployer gir ansatte, ledere og vernetjeneste en samlet oversikt over lovverk, målsettinger, roller og rutiner for virksomhetens HMS. Løsningen er nettbasert og er alltid tilgjengelig via pc og mobile enheter, når som helst og hvor som helst.

Priser

Antall ansatte Etableringskostnad Årlig bruksrett
0 - 20 Kr 5 000,- Kr 5 000,-
20 - 50 Kr 6 500,- Kr 6 500,-
50 - 100 Kr 8 000,- Kr 7 500,-
100 <* kr 10 000,- Kr 9 000,-

Prisene er rabattert med inntil 30-50% av Simployers veiledende priser.

Prisene er eksklusive mva, og forutsetter medlemskap i Advokatforeningen.

*Ved behov for ytterligere etableringsbistand/bedriftsinterne tilpasninger kan konsulenttimer benyttes: kr 1450,- eks. mva. per påbegynt time.

For mer informasjon og bestilling kan Simployer kontaktes på . Merk emnefeltet med «Avtale Advokatforeningen».