Gyldendal Rettsdata

Advokatforeningens avtale med Gyldendal Rettsdata gir alle nye kunder 50 % rabatt på første års abonnement + 3 måneder gratis ved avtaleinngåelse.

Tilbudet gjelder ved kjøp av Rettsdata Komplett. Det medfølger også gratis kursopplæring i produktet.

Innholdet i rettsdata komplett

Gyldendal Rettsdata leverer kvalitetssikrede nettbaserte juridiske tjenester for advokater og jurister.

Ved bestilling av Rettsdata Komplett får du samlet tilgang til sentrale rettskilder, Norsk Lovkommentar, praktiske maler og en omfattende samling kommentarutgaver og juridisk litteratur, fra Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm Akademisk og Fagbokforlaget.

Les mer om Rettsdata Komplett (Rettsdata Total med faglitteratur).

Bestill rettsdata komplett

Dersom du ønsker å benytte deg av medlemstilbudet, kontakt Gyldendal Rettsdata på e-post eller telefon 22 99 04 20.

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen som er nye kunder av Gyldendal Rettsdata. Overfor advokatfirmaer kan tilbud etter avtalen bare tilbys advokatfirmaer hvor minst 80 % av advokatene/advokatfullmektigene i firmaet er medlem av Advokatforeningen.

Medlemmer som har vært kunde av Gyldendal Rettsdata de siste 12 måneder faller utenfor ordningen. Dette gjelder også ved sammenslåing av to eller flere etablerte advokatvirksomheter til ett nytt firma samt oppsplitting av et etablert advokatfirma til to eller flere virksomheter.