Gyldendal Rettsdata

Advokatforeningens avtale med Gyldendal Rettsdata gir nye kunder 3 måneders gratis abonnement, i tillegg til 50 % rabatt første abonnementsåret.

Tilbudet gjelder ved kjøp av Rettsdata Komplett. 

Rettsdata Komplett

Gyldendal Rettsdata leverer kvalitetssikrede nettbaserte juridiske tjenester for advokater og jurister.

Ved bestilling av Rettsdata Komplett får du samlet tilgang til sentrale rettskilder, Norsk Lovkommentar, praktiske maler og en omfattende samling kommentarutgaver og juridisk litteratur fra Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm Akademisk og Fagbokforlaget. Det medfølger også gratis kursopplæring i produktet.

Les mer om Rettsdata Komplett (Rettsdata Total med faglitteratur).

Bestill Rettsdata Komplett

Ta kontakt med Gyldendal Rettsdata på e-post  eller telefon 22 99 04 20.

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen som er nye kunder av Gyldendal Rettsdata. Minst 80 % av advokatene/advokatfullmektigene i firmaet må være medlem av Advokatforeningen.

Advokater som har vært kunde av Gyldendal Rettsdata siste 12 måneder kan ikke benytte tilbudet. Dette gjelder også for fusjonerte og fisjonerte advokatvirksomheter.