Lovdata Pro

Advokatforeningens avtale med Lovdata gir nyetablerte advokatvirksomheter 50% på Lovdata Pro i første avtaleperiode.

Lovdata Pro inneholder både norske og internasjonale rettskilder. Tjenesten inneholder også nyttige personlige juridiske arbeidsverktøy.

Lovdata Pro holder deg oppdatert og gjør det enklere å navigere innen ditt juridiske fagområde.

Lovdata Pro gir deg muligheten til å:

  • finne relevante dokumenter med raske og presise søk,
  • innarbeide dokumenter, understreke tekst og legge til egne redaksjonelle merknader og lenker,
  • bli varslet om om nye rettsavgjørelser til bestemte lover, lovparagrafer eller til bestemte rettsområder,
  • bli varslet om endringer i lovverket,
  • samle dokumentene som er relevante i dine egne utvalg,
  • opprette grupper og dele notater, merknader eller hele dokumenter med andre brukere i Lovdata Pro.

Her kan du prøve Lovdata Pro gratis i 30 dager. 

Ved spørsmål ta kontakt med:

Tommy Karwee Nilsen

Tel: +47 962 29 086

E-post: tn@lovdata.no