Karnov Lovkommentarer

Advokatforeningens avtale med Karnov Group Norway med nyetablert advokatvirksomhet rabatt på første års abonnement ved avtaleinngåelse.

Det gis 50 % rabatt på første års abonnement til nyetablerte advokatvirksomheter, det vil si advokatvirksomhet etablert de siste 12 måneder.)

Tilbudet inkluderer opplæringskurs i bruk av tjenesten.

Om Karnov

Som Skandinavias største utgiver av juridisk litteratur, er Karnov bevisst sitt ansvar og samfunnsoppdrag. Karnov Group Norway sitt overordnede mål er å bidra til en stadig kvalitetsheving av rettsinformasjon og litteratur til profesjonelle rettsanvendere.

Karnov Group og Lovdata har inngått en unik samarbeidsavtale om å utvikle et digitalt oppslagsverk for juridisk litteratur, sømløst integrert i Lovdata Pro. Kommentarene skrives av landets fremste jurister, hvor samtlige innehar spesialkunnskap innenfor det rettsområdet de skriver om.

Med Karnov Lovkommentarer blir mange av rettskildene i Lovdata Pro beriket med verdifullt innhold, og dette gjør Lovdata Pro til et komplett juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy.

Med Karnov-tillegget i Lovdata Pro får du:

  • Karnov Lovkommentarer (kommentarer til sentrale lover, forskrifter og konvensjoner).
    Listen over kommentert innhold utvides kontinuerlig.
  • Deterministiske noter (historiske lovkommentarer, hvor disse er knyttet opp mot Lovdatas «tidsmaskin».)
  • Tilgang til danske EU-Karnov (kommentarer til utvalgte forordninger og direktiver). Mer om dette finner du her.
  • Annen faglitteratur.
  • Maler og prosessbeskrivelser (lanseres i 2022).

Abonnementet gir tilgang til Karnov Group Norway sin tjeneste, via plattformen Lovdata Pro. Eget abonnement på tjenesten Lovdata Pro forutsettes.Klikk her for et uforpliktende tilbud.

Bestill Karnov Lovkommentarer

Dersom du ønsker å benytte deg av medlemstilbudet, kontakt Karnov Group Norway på e-post eller telefon 22 53 60 70.

Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud/rabatter. Tilbudet gjelder kun for Advokatforeningens medlemmer som er nye kunder av Karnov Lovkommentarer. Overfor advokatfirmaer kan tilbud etter avtalen bare tilbys advokatfirmaer hvor minst 80 % av advokatene/advokatfullmektigene i firmaet er medlem av Advokatforeningen.