AdvokatOnline

Advokatforeningens avtale med AdvokatOnline gir nyetablerte advokatvirksomheter 60% rabatt på ordinære priser i oppstartsåret.

AdvokatOnline er en nettbasert tjeneste som gir tilgang til standarddokumenter og standardblanketter til bruk for advokater og jurister. Advokatforeningens avtale med AdvokatOnline gir nyetablerte advokatvirksomheter 60% rabatt på ordinære priser, som tilsvarer kr 2.600 for en en-brukerlisens. Tilbudet gjelder fra oppstartstidspunktet, og inntil ett år.

AdvokatOnline tilbyr:

  • Ca. 600 kvalitetssikrede dokumentmaler, blanketter og dokumentsett.
  • Informasjonsbaser med gebyr- og avgiftssatser, konsumprisindeks, statens reiseregulativ mm.
  • En dynamisk databaseløsning for aksjeeierbok

Alt innhold er utviklet eller kvalitetssikret av advokater, som også holder alt fortløpende oppdatert i henhold til lovendringer og rettspraksis.

For mer informasjon se: www.advokatonline.no

Bestill AdvokatOnline

Ta kontakt med:

Advokat Online v/advokat Carl Vemmestad
Telefon: 22 83 00 90
Mobil: 99 22 98 01
E-post: