AdvokatOnline

Advokatforeningen har avtale med AdvokatOnline som gir nyetablerte advokatvirksomheter tilbud på årsabonnement med 60 prosent rabatt på ordinære priser.

AdvokatOnline er en nettbasert betalingstjeneste som gir tilgang til standarddokumenter og standardblanketter til bruk for advokater og jurister. Advokatforeningens avtale med AdvokatOnline gir nyetablerte advokatvirksomheter 60% på oridinære priser, noe som tilsvarer kr 2.600 for en en-brukerlisens. Tilbudet gjelder fra oppstartstidspunktet, og inntil ett år etter dette tidspunktet.

AdvokatOnline tilbyr:

Ca. 600 kvalitetssikrede dokumentmaler, blanketter og dokumentsett.

Informasjonsbaser med gebyr- og avgiftssatser, konsumprisindeks, statens reiseregulativ mm.

En dynamisk databaseløsning for aksjeeierbok

Alt innhold er utviklet eller kvalitetssikret av advokater som også holder alt fortløpende oppdatert i henhold til lovendringer og rettspraksis.

Se nærmere informasjon på www.advokatonline.no

Bestill AdvokatOnline

Hvis du ønsker 50 prosent rabatt på Advokat Online og oppfyller kriteriene, kontakt:

Advokat Online v/advokat Carl Vemmestad
Telefon: 22 83 00 90
Mobil: 99 22 98 01
E-post:

Tilbudet gjelder bare for medlemmer av Advokatforeningen.