Artikkel

Sykeavbruddsforsikring

Sammen med Tryg tilbyr Advokatforeningen sykeavbruddsforsikring spesielt tilpasset advokatvirksomhet.

Få bransjer er like mangeartet som advokatbransjen, og få yrkesutøvere taper like mye på å være borte fra arbeidet. Dette er forhold som stiller ekstra krav til vilkårene og fleksibilitet i en god sykeavbruddsforsikring for advokater.   

Med vår avtale får du: 

  • Full erstatningsutbetaling allerede ved 90 % sykemelding, slik at du kan arbeide litt dersom det er nødvendig og mulig.
  • Muligheten til å velge at forsikringen skal gjelde allerede ved 50 % sykemelding.
  • Muligheten til å velge nivået på utbetalingen selv – helt opp til kr 4000 ekstra per kalenderdag.
  • Muligheten til å velge om utbetalingsperioden skal være ett eller to år.
  • Muligheten til å velge om karenstiden skal være 14 eller 30 dager.
  • Dekning av kostnader til advokathjelp/advokatvikar ved 100 % uførhet, begrenset oppad til kr. 35 000.

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Ved spørsmål, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway: Olav Botnen.

Olav Botnen
E-post: 
telefon: 99 51 85 85