Behandlingsforsikring

Sammen med Tryg tilbyr Advokatforeningen behandlingsforsikring, som skal gi rask behandling og avklaring ved sykdom eller skade.

Advokatforeningens behandlingsforsikringstilbud garanterer konsultasjon innen 10 virkedager.

Behandlingsforsikringen dekker blant annet:

 • Undersøkelse og behandling hos spesialist.
 • Operasjon på private sykehus.
 • Utgifter til gjenopptrening etter operasjon 3 måneders rehabilitering.
 • Tekniske hjelpemidler og hjemmehjelp etter operasjon.
 • Second opinion fra annen lege.
 • Kreftbehandling og immunterapi som er godkjent av EMA (European Medicine Agency). Dermed kan få dekket behandling som ikke er godkjent i Norge.
 • 10 behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, naprapat m.m. uten krav om henvisning fra lege.
 • 10 behandlinger hos psykolog etter henvisning fra lege.

Inkluderte tilleggsdekninger er:

 • Tryg legehjelp for hele familien (legehjelp på telefon døgnet rundt).
 • Psykologisk førstehjelp, inntil 10 behandlingstimer uten henvisning.
 • Mestringstelefonen (rådgivning psykisk helse).

Advokatforeningens behandlingsforsikringstilbud leveres av Tryg Forsikring.

Vi har fremforhandlet et tilbud for firmaer som ønsker å tegne behandlingsforsikring for alle ansatte og et tilbud  for de som ønsker å tegne forsikringen individuelt.

For advokatfirma som tegner behandlingsforsikring for 5 eller flere ansatte er det ikke krav om utfylling av helseerklæring.

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om forsikringstilbudet til firmaer og tegne forsikringen elektronisk.

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om tilbudet til enkeltpersoner og tegne forsikringne elektronisk.

Ved spørsmål, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway: Olav Botnen.

Olav Botnen
E-post: 
telefon: 99 51 85 85