Medhjelpereksamen salg og Medhjelpereksamen oppgjør

I samarbeid med Eiendom Norge tilbyr Advokatforeningen Medhjelpereksamen salg og Medhjelpereksamen oppgjør.

Ansvarlig megler skal selv utføre de vesentligste elementene i meglingen, men kan benytte seg av medhjelpere til mindre vesentlige oppgaver og oppgaver av rutinemessig eller teknisk karakter, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-2 (2). Bare personer som har bestått godkjent eksamen kan være medhjelper for ansvarlig megler, jf. emgll. § 4-4 (1).

Kontoransatte som har bestått eksamen for medhjelpere ved salgsoppdrag, kan etter eiendomsmeglingsforskriften § 6-1 (2):

  • innhente opplysninger til salgsoppgave og utforme utkast til denne,
  • utforme utkast til salgsannonser og annen markedsføring,
  • forestå visninger,
  • utarbeide utkast til kjøpekontrakt,
  • utarbeide og klargjøre dokumenter som skal tinglyses og
  • utarbeide utkast til særskilte avtaler, søknader eller andre dokumenter tilknyttet handelen oppdraget gjelder, herunder dokumenter vedrørende oppgjør.

Medhjelper som arbeider med oppgjør, skal ha bestått en særskilt godkjent eksamen (oppgjørsmedhjelpereksamen) som viser at vedkommende innehar de nødvendige kvalifikasjoner knyttet til gjennomføring av oppgjør, jf. emgll. § 4-4 (3). Kontoransatte som har bestått oppgjørsmedhjelpereksamen, kan i tillegg til oppgavene listet opp for medhjelpere ved salgsoppdrag, gjennomføre oppgjør etter eiendomsmeglingsloven § 6-2 tredje ledd.

Advokatforeningen har inngått et samarbeid med Eiendom Norge og kan nå tilby Eiendom Norges Medhjelpereksamen salg og Medhjelpereksamen oppgjør til rabattert pris. Eiendom Norge har utarbeidet et kompendium man får tilsendt ved registrering. Det er lagt opp til at man leser på egenhånd, eventuelt kurses internt i advokatfirmaet.

Medlemmer av Advokatforeningen tilbys:

Medhjelpereksamen salg til kr 7 000 (ordinær pris kr 9 990)

Medhjelpereksamen oppgjør til kr 15 000 (ordinær pris kr 18 990)    

På Eiendom Norge kan du lese mer om Medhjelpereksamen salg

På Eiendom Norge kan du lese mer om Medhjelpereksamen oppgjør