Rådgivning om advokatvirksomhet og det å være advokat

Som medlem av Advokatforeningen kan du kontakte Advokatforeningen og få rådgivende bistand om det å være advokat eller advokatfullmektig.

Advokatforeningen kan bistå med råd og tips dersom du tenker å starte advokatvirksomhet eller har spørsmål til driften av advokatvirksomheten, det være seg for eksempel forståelsen av hvitvaskingsregelverket, GDPR og advokaters taushetsplikt.

Advokatforeningen har utarbeidet artikler om hva du bør ta stilling til før du starter opp, og hva som formelt må være på plass før oppstarten. Vi har også utarbeidet artikler om advokaters plikter etter hvitvaskingsregelverket, herunder forslag til hvitvaskingsrutiner for et advokatforetak, og nyttige tips til hvordan man kan etablere et personvern i advokatvirksomheten som er i samsvar med GDPR. Artiklene med veiledere er tilgjengelige på denne nettsiden.

Gode rutiner minimerer risikoen for feil og ansvar. På vår nettside finnes Advokatforeningens anbefaling til IKT-rutiner, forslag til oppdragsbekreftelse, forslag til rutiner for å overholde frister mm.. De rådgivende artiklene er bare tilgjengelige for medlemmer av Advokatforeningen.

På vår nettside finnes det også artikler for medlemmene om det å bli arbeidsgiver og å ansette en advokatfullmektig eller advokat. Vi har selvsagt også artikler om det å bli advokatfullmektig og bli ansatt i et advokatfirma, herunder Advokatforeningens anbefaling til ansettelseskontrakt og foreningens veiledning for prinsipal og advokatfullmektig.

Mange av medlemshenvendelsene vi får knytter seg til forståelsen av Regler for god advokatskikk. Det er Disiplinærnemnden som avgjør om en handling eller opptreden er i strid med Regler for god advokatskikk, men ved å henvende seg til Advokatforeningen kan medlemmene få god veiledning i de aktuelle rettskildene og i hvordan man skal etterleve regelverket.

Som medlem er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss!