Advokatenhjelperdeg.no

Advokatenhjelperdeg.no er utviklet og eid av Advokatforeningen, og er gratis profilering av foreningens privatpraktiserende medlemmer.

På bakgrunn av den enkelte advokats registrerte kontaktinformasjon, tittel og spesialkompetanse, kan publikum søke etter advokater som har den ønskede kompetansen og som har sin praksis i tilgjengelig geografisk område.

På Advokatenhjelperdeg.no kan publikum også få gode råd og tips om hvordan man forbereder seg til første møte med advokat og lese artikler om et bredt spekter av juridiske temaer som er viktige i hverdagen.

Det er registreringen på Advokatforeningen.no/minside som gir grunnlag for advokatens profilering på Advokatenhjelperdeg.no. Medlemmene kan registrere om de er allmennadvokat, forsvarsadvokat, bistandsadvokat eller forretningsadvokat og om de er sertifisert mekler. Medlemmene kan også velge å fremheve inntil seks områder med juridisk spisskompetanse.

Advokatenhjelperdeg.no er tilgjengelig på egen nettside.