Artikkel

Reiseforsikring

Sammen med Tryg tilbyr Advokatforeningen reiseforsikring. Man velger selv om den bare skal dekke jobbreiser eller om den også skal dekke private reiser og hele familien.

Dersom du velger forsikring for alle reiser - jobb- og fritidsreiser - dekkes hele familien. Dette inkluderer hjemmeboende barn og barnebarn og oldebarn som reiser sammen med deg, forutsatt at de er under 21 år og ikke er dekket av annen reiseforsikring.

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om reiseforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Ved spørsmål, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway: Olav Botnen.

Olav Botnen
E-post: 
telefon: 99 51 85 85