Artikkel

Styreansvarsforsikring

Sammen med Gjensidige tilbyr Advokatforeningen markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring, og den kan dekke inntil 50 styreverv.

Om styreansvarsforsikringen

Premieberegning

Slik tegner og endrer du styreansvarsforsikringen

Melding av skade

Kontakt

Om styreansvarsforsikringen

Et styreverv medfører betydelig risiko. Mange virksomheter tegner styreansvarsforsikring for styrets medlemmer samlet, men langt fra alle. Som medlem av Advokatforeningen har du tilgang til markedets eneste individuelle styreansvarsforsikring.

Advokatforeningens styreansvarsforsikring dekker ansvar som styremedlem i utenforstående virksomheter. Forsikringen dekker ikke styreverv i advokatens partnerskap/advokatfirma. Visse foretak, som finansielle institusjoner, børsnoterte selskap og statsforetak og virksomheter som er identifiserbare med sikrede er unntatt. Det samme er virksomheter i USA og Canada.

Forsikringen kan dekke inntil 50 styreverv.

Forsikringssummen er per år og per skade (tradisjonell). Forsikringsperioden er et år.

En stor fordel ved tilbudet er at advokatens frist for å melde krav til forsikringsgiver (foreldelsesfristen) er utvidet fra et til tre år.

Forsikringen har også utvidet forsikringsperiode på tre år, såkalt etterdekning, som betyr at forsikringen dekker krav som fremsettes mot deg inntil tre år etter at styrevervet opphørte.

Forsikringen gjelder for krav fremsatt over hele verden, unntatt USA og Canada.

Styreansvarsforsikringen er en kollektiv avtale, med Advokatforeningen som forsikringstaker.

Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA.

Premieberegning

Hva blir premien?

  • Kr - årlig premie
  • Kr - fra valgt dato og ut året
 

Slik tegner og endrer du styreansvarsforsikringen

Forsikringen kan tegnes og endres på Min side under Forsikringer.

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen, også advokatfullmektiger og pensjonerte advokater. Dersom du ikke er medlem av Advokatforeningen kan du samtidig søke om medlemskap.

Min side - Forsikringer (krever innlogging)

Her kan du søke om medlemskap i Advokatforeningen.

Her kan du lese om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen.

Melding av skade

Vær oppmerksom på at dersom det fremsettes et krav mot deg, skal forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold. Ved skade meldes krav skriftlig til forsikringsgiver:

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

Kontakt

Ved spørsmål til tegningsprosessen, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmedarbeidere på telefon 22 03 50 50 eller

Ved spørsmål tilknyttet forsikringen eller forsikringsvilkårene el.l. ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway:

Cato Aamodt, telefon 92 89 01 00, eller

Sebastian Nergård, telefon 48 07 54 63,