Kurs fra Juristenes utdanningssenter

Juristenes Utdanningssenter (JUS) er advokatenes og juristenes organisasjon for etterutdanning. Advokatforeningens medlemmer får rabatterte priser på kurs hos JUS.