JUS-kurs

Som medlem av Advokatforeningen, får du medlemspris på kurs og arrangementer i regi av JUS.

Som medlem av Advokatforeningen får du rabatt på kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter (JUS). JUS ble etablert i 1992, og er en selveiende ideell forening (not-for-profit), med Advokatforeningen og Juristforbundet som medlemmer. Advokatforeningen er pådriver og garantist for at JUS har kurs som er spesielt tilrettelagt for Advokatforeningens medlemmer.

På jus.no kan du lese mer om kursene som JUS til enhver tid tilbyr.

Advokatforeningens aktivitetskalender er en oversikt over kommende kurs i regi av Advokatforeningen, Advokatforeningens kretser og JUS.