Find-a-lawyer

Advokatforeningens medlemmer har siden desember 2014 vært søkbare på European e-justice Portal.

Advokater som er registrert på tjenesten «Finn advokat» på Advokatenhjelperdeg.no blir gjort tilgjengelig på European e-justiceportal.

Det er EU-kommisjonen som i samarbeid med CCBE (Den europeiske advokatorganisasjonen) har utarbeidet ordningen. Dette er det første av flere prosjekter med sikte på å knytte advokatene i Europa mer sammen og gjøre advokaters tjenester mer tilgjengelig på tvers av landegrensene.

Gå til European e-justiceportal "Find-a-Lawyer"