Artikkel

Gruppelivsforsikring

Sammen med Tryg tilbyr Advokatforeningen gruppelivsforsikring, som gir en engangsutbetaling til dine pårørende ved død, eller til deg ved uførhet.

Du kan velge mellom å tegne bare dødsrisikoforsikring, eller å tegne en uførekapital i tillegg.

Dødsrisikoforsikringen gir erstatning til dine pårørende dersom du skulle falle fra, og gjelder uansett hva årsaken skulle være eller hvor det skjer. Uførekapitalen gir deg rett til erstatning dersom du skulle bli minst 50 % varig arbeidsufør. Forsikringen er et rimelig alternativ til en tilsvarende individuell livsforsikring og benyttes av mange som en gjeldsforsikring.

Du velger også selv dekningsgrad. Med vår avtale kan du få en dekningsgrad på hele 50 G på dødsrisikoforsikringen, og 40 G på uføredekningen.

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om gruppelivsforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Ved spørsmål, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway: Olav Botnen.

Olav Botnen
E-post: 
telefon: 99 51 85 85