Akutthjelp til Advokatforeningens medlemmer

Medlemmer som opplever en krise eller befinner seg i en akutt situasjon, kan ta kontakt med Advokatforeningen for bistand.

Personlige kriser kan oppstå på grunn av sykdom, rus eller familieproblemer. Å komme i en form for personlig krise kan skje alle, også advokater. Utfordringen for den enkelte ligger i å komme seg oppreist gjennom og ut av krisen. For advokatvirksomhetens vedkommende er i tillegg utfordringen å unngå at klienter og kolleger blir skadelidende.

Advokatforeningen har ulike medlemstilbud som er ment å avbøte den akutte krisen. Henvendelser fra advokater vil bli behandlet fortrolig.

I tillegg til individuell samtale og rådgivning kan Advokatforeningen engasjere en ekstern advokat eller andre fagpersoner som vil bistå ytterligere med å hjelpe. Målet for bistanden vil være at medlemmet igjen skal kunne mestre sin advokatvirksomhet, eller at advokatvirksomheten skal avvikles på en betryggende måte. Avhengig av situasjonen vil bistanden for eksempel kunne bestå i å

  • treffe tiltak i forhold til aktuelle frister i medlemmets pågående saker
  • orientere retten og andre om behov for utsettelse
  • hjelpe til å utføre akutt nødvendige rettergangsskritt
  • få advokaten i kontakt med et nødvendig hjelpetilbud, herunder lege, psykolog eller NAV
  • hjelpe til å overføre saker til andre advokater
  • hjelpe til å avvikle advokatvirksomheten

Generalsekretæren avgjør om bistand skal innvilges og en passende fagperson engasjeres etter en konkret vurdering.

Kontakt generalsekretæren direkte på telefon 970 29 597, eller en av sekretariatets jurister på telefon 22 03 50 50 (tastevalg 2).

Er du i akutt krise, ring medisinsk nødtelefon 113.