Artikkel

Advokatforeningen tilbyr profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet uansett størrelsen på firmaet og uansett størrelsen på ønsket forsikringssum.

Advokatforeningen har tilbud om profesjonsansvarsforsikring til alle advokatfirmaer, uansett størrelsen på firmaet og uansett størrelsen på ønsket forsikringssum.

Advokatforeningen har over 40 års erfaring med profesjonsansvarsforsikring for advokater. Benytter advokatfirmaet Advokatforeningens tilbud, er det en trygghet i å vite at det er Advokatforeningen som har utformet forsikringsvilkårene - ikke forsikringsselskapet. Vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet.

Vi har forsikringstilbud for advokatfirmaer uansett størrelse:

Enkelt-advokater/mindre advokatfirmaer

Enkelt-advokater og mindre advokatfirmaer anbefales å søke deltakelse i Advokatforeningens kollektive forsikringsordning. Advokatforeningens forsikringsvilkår for individuelle advokater vil bli benyttet. Tilbudet omfatter sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokater alternativt for prinsipal og profesjonsansvarsforsikring for advokatfullmektiger.

Premiene er ferdigforhandlet. Man har mulighet for å velge forsikringssum mellom 5 (8 dersom advokaten er prinsipal) og 30 millioner kroner, men det kan inngås avtale ved behov for forsikringssum utover 30 millioner kroner.

Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring inkluderer en kriminalitetsforsikring, medierådgivning og en dataangrepsforsikring.

  • Kriminalitetsforsikringen dekker ditt tap som følge av en straffbar handling begått av en av dine ansatte - eller tredjeperson.
  • Medierådgivningen dekker kostnader til PR-/medierådgivning.
  • Dataangrepsforsikringen gir praktisk bistand og dekker kostander til it-tjenester, juridiske tjenester, gjenoppretting av data, kommunikasjonsbistand og forhandlingsbistand ved datakidnapping.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud til enkeltadvokater/mindre advokatfirmaer, se forsikringsvilkårene, få opplysning om premie ved hjelp av premiekalkulator og finne skjema for bestilling. 

Mellomstore advokatfirmaer

For mellomstore advokatfirmaer bestående av minimum 10 advokater og advokatfullmektiger, anbefaler vi Advokatforeningens forsikringsvilkår for advokatfirmaer. Tilbudet omfatter den lovpålagte sikkerhetsstillelsen og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet. Størrelsen på forsikringssummen velger firmaet selv. Advokatfirmaet inngår avtale med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway og blir individuelt meglet og fulgt opp av Lockton. Premieberegningen er derfor individuell. Premien avhenger av bl.a. advokatfirmaets oppgitte virksomhets-/fagområder, styringssystemer, antall ansatte, størrelse på omsetning mm.

Forsikringsavtalen kan inkludere styreansvarsforsikring for eksterne styreverv, dataangrepsforsikring og kriminalitetsforsikring. Den kan i tillegg utvides til å omfatte 45 mill. i sikkerhetsstillelse og minimum 45 mill. i profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling.

Advokatfirmaet får tilgang til nettbasert løsning med oversikt over sikkerhetsstillelsen og forsikringen til alle ansatte, og hvor firmaet selv kan registrere nyansatte og avsluttede arbeidsforhold, og slik foreta inn- og utmeldinger av forsikringsordningen. 

Tilbudet kan ikke benyttes av kontorfellesskap.

For mer informasjon om Advokatforeningens tilbud til mellomstore advokatfirmaer, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton ved:

Cato Aamodt, telefon 92890100, 

Sebastian Nergård, telefon 48075463, 

Jasmina Pantel, telefon 93861020,

Store advokatfirmaer

For store advokatfirmaer tas det utgangspunkt i Advokatforeningens forsikringsvilkår for advokatfirmaer, men advokatfirmaet har mulighet for spesialtilpasning av forsikringsvilkårene og har anledning til å avtale særskilte utvidelser eller innskrenkninger for tilpasning til egne behov.

Tilbudet omfatter den lovpålagte sikkerhetsstillelsen og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet. 

Advokatfirmaet inngår avtale med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway og blir individuelt meglet og fulgt opp av Lockton. Premieberegningen er selvsagt individuell, og baserer seg bl.a. på advokatfirmaets oppgitte virksomhets-/fagområder, styringssystemer, antall ansatte, størrelse på omsetning mm.

Forsikringsavtalen kan inkludere styreansvarsforsikring for eksterne styreverv, dataangrepsforsikring og kriminalitetsforsikring. Den kan i tillegg utvides til å omfatte 45 mill. i sikkerhetsstillelse og minimum 45 mill. i profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling.

Advokatfirmaet får tilgang til nettbasert løsning med oversikt over sikkerhetsstillelsen og forsikringen til alle ansatte, og hvor firmaet selv kan registrere nyansatte og avsluttede arbeidsforhold, og slik foreta inn- og utmeldinger av forsikringsordningen. 

For mer informasjon om Advokatforeningens tilbud til store advokatfirmaer, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton ved:

Cato Aamodt, telefon 92890100, 

Sebastian Nergård, telefon 48075463, 

Jasmina Pantel, telefon 93861020,

Her kan du lese mer om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring for advokatvirksomhet.

Her kan du lese om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen.