Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet

Domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 stiller krav om sikkerhetsstillelse for den som skal utøve advokatvirksomhet. Regler for god advokatskikk krever profesjonsansvarsforsikring.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang

Bli medlem i Advokatforeningen

Advokatforeningen jobber aktivt for at MNA skal være et kvalitetsstempel og et konkurransefortrinn. Som medlem får du i tillegg mange gode fordeler.