Om medlemskapet

Som medlem i Advokatforeningen tar du ansvar for advokatenes tillit i samfunnet, bidrar til å ivareta advokatrollens rammebetingelser og deltar i vernet av rettsstaten. Ordinært medlemskap krever at du har aktiv bevilling som advokat eller autorisasjon som advokatfullmektig. Pensjonerte advokater kan være pensjonistmedlemmer i Advokatforeningen. Jusstudenter kan være studentmedlemmer.

Om medlemskapet

MNA – medlem i den norske Advokatforening

MNA er et kvalitetsstempel som styrker tilliten til deg som advokat.
Som medlem av Advokatforeningen har du både rett og plikt til å synliggjøre medlemskapet ditt, MNA.

Krav og tilbud om etterutdanning

Et medlemskap i Advokatforeningen er et løfte om at du holder deg faglig oppdatert. Medlemskapet gir derfor også god tilgang til etterutdanning som passer din virksomhet.

  • Redusert pris på kurs gjennom Juristenes Utdanningssenter (JUS).
  • Advokatforeningen er pådriver og garantist for at JUS har kurs som er tilrettelagt til din advokatvirksomhet.
  • Advokatenes fagdager - intensivt kurstilbud i regi av Advokatforeningens og JUS i slutten av mai hvert år.
  • Advokatforeningen og Advokatforeningens kretser arrangerer en lang rekke kurs og andre etterutdanningsarrangementer.

Bistand og rådgivning

Som medlem i Advokatforeningen kan du alltid kontakte oss når du har behov for bistand og rådgivning.

  • Rådgivning om drift av advokatvirksomhet.
  • Rådgivning innen oppstart av advokatvirksomhet.
  • Rådgivning innen advokatetikk.
  • Løpende oppdatering om relevante regelendringer for advokatyrket.
  • Som medlem kan du få støtte og krisehjelp i krevende situasjoner. I tillegg til individuell samtale og rådgivning kan Advokatforeningen engasjere en ekstern advokat eller sette deg i kontakt med andre fagpersoner som lege eller psykolog.

Profilering

Alle våre medlemmer kan profilere seg gratis på Norges største markedsportal for advokattjenester; www.advokatenhjelperdeg.no

Dine rammevilkår som advokat

Advokatforeningen utøver en omfattende myndighetskontakt for å sikre advokatenes rammevilkår. Vi møter myndighetene og de politiske miljøene på vegne av advokatbransjen og driver aktiv påvirkning i saker som er viktige for bransjen og yrket.

Rettspolitisk engasjenemt

Advokatforeningen er advokaters største arena for rettspolitisk engasjement. Du kan delta som medlem på arrangementer som tar opp temaer du er opptatt av, eller engasjere deg som tillitsvalgt i din krets eller i ett av våre mange utvalg.

Ta kontakt med din krets eller kontakt Advokatforeningens sekretariat dersom du ønsker å engasjere deg som tillitsvalgt i Advokatforeningen.

Markedets beste forsikringstilbud

Advokatforeningen tilbyr bransjeledende forsikringer innenfor alle deler av advokaters virksomhet. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle vilkårene til det beste for våre medlemmer.

Rabattavtaler

Vi tilbyr rabatter og andre fordeler på en lang rekke produkter og tjenester som du vil ha nytte av i advokatvirksomheten din, eller som du har behov for privat.

Advokatbladet

Advokatbladet er ditt medlemsblad. Bladet redigeres etter redaktørplakaten, følger advokatbransjen i hverdagen og er åpent for kritisk debatt.

Slik lever du opp til MNA

Du tar etterutdanning

Alle medlemmer av Advokatforeningen må innfri kravet til etterutdanning. Kravet er 80 timer i løpet av en periode på fem år, der minst fem av timene har advokatetikk som tema.

Du gir oppdragsbekreftelse

Alle medlemmer av Advokatforeningen må gi skriftlig oppdragsbekreftelse ved nye oppdrag.

Du overholder regler for god advokatskikk, inntatt i advokatforskriftens kapittel 12.

Regler for god advokatskikk er rammebetingelsene for advokatrollens plass og verdi i rettsstaten. Reglene utarbeides av Advokatforeningen. Advokatforeningens disiplinærutvalg og Disiplinærnemnden tar stilling til klager på brudd på god advokatskikk.