Studentmedlemskap

Studerer du jus og er nysgjerrig på advokatbransjen?

Lurer du på hvilken karriere du skal velge den dagen du er ferdig på studiet? Er advokat et av alternativene? Som studentmedlem i Advokatforeningen kommer du tettere på advokatbransjen, de mulighetene den gir, og de menneskene som jobber der.

Som studentmedlem får du:

  • Tilgang til arenaer for nettverksbygging, kompetanseheving og rettspolitisk engasjement.
  • Økt innsikt i de ulike advokatprofesjonene, noe som gir bedre forutsetninger for gode karrierevalg. 
  • Kunnskap om advokatetikk og Regler for god advokatskikk.

Du får også tilgang til en rekke rabattavtaler.

Studentmedlemskap i Advokatforeningen er gratis.

Ta det første steget inn i advokatbransjen allerede i dag.