Kontingentsatser

Medlemskategori Kontingent 2023
Advokat 6570,- + kretskontingent
Advokatfullmektig 1500,- + kretskontingent
Midlertidig fravær

630,-

Pensjonister 800,-
Passive 4370,-
Utenlandske advokater i Norge 1500,-
Tilleggsmedlemskap Forsvarergruppen 1140,-
Studentmedlemskap Gratis

 

Kretskontingent 

Krets Kretskontingent
Oslo

650,-

Østfold og Follo 400,-
Romerike 1500,-
Hedmark

450,-

Oppland 850,-
Buskerud 750,-
Vestfold 800,-
Telemark 1000,-
Aust-Agder 700,-
Vest-Agder 1223,-
Sør-Rogaland 1000,-
Haugaland og Sunnhordaland

900,-

Vestland

850,-

Møre og Romsdal

700,-

Trøndelag

1200,-

Helgeland og Salten

600,-

Midt-Hålogaland

500,-

Troms

600,-

Finnmark

400,-

 

Advokatfullmektiger

Advokatfullmektiger får gratis medlemskap første kalenderår, og betaler ellers en subsidiert medlemskontingent.

Fra advokatfullmektig til advokat

Når advokatbevillingen aktiviseres vil det bli sendt en faktura for mellomlegget mellom innbetalt årskontingent for advokatfullmektig og årskontingent for advokat, uavhengig av når på året bevillingen aktiviseres. Dersom advokatbevillingen aktiviseres i løpet av det første året som medlem av Advokatforeningen, vil medlemmet først bli fakturert kontingent som advokat påfølgende år.

Medlemskap ved permisjon og fravær

Dersom du planlegger fravær/permisjon fra advokatvirksomheten på mellom seks og tolv måneder, kan du opprettholde ditt medlemskap med lavere kontingent. Kravet til obligatorisk etterutdanning vil ikke gjelde for tiden med fravær. Du gjør denne endringen på Min side.

Ved foreldrepermisjon, der du ønsker å holde advokatbevillingen aktiv i permisjonstiden, får du også 25 % rabatt på sikkerhet og profesjonsansvarsforsikringen. Dette forutsetter at du mottar støtte fra NAV i permisjonstiden.

Du kan ikke stå som medlem av Advokatforeningen, eller som medlem i midlertidig fravær, ved overgang til en annen stilling enn advokat/advokatfullmektig.

Pensjonistmedlemskap

Som pensjonistmedlem beholder du foreningens medlemstilbud, kan delta på foreningens kurs og arrangementer, og du mottar Advokatbladet. Vilkåret for pensjonistmedlemskap er at du har meldt opphør av din advokatvirksomhet og ikke har gått over i annen stilling.