MNA og Advokatforeningens logo – nedlastning og bruk

Ditt medlemskap i Advokatforeningen viser at du innfrir de krav medlemskapet setter til etterutdanning og advokatetikk. Slik gir du en ekstra trygghet til dine nåværende og fremtidige klienter.

Slik bruker du MNA og Advokatforeningens logo

MNA

Medlemmet skriver MNA etter sin tittel. Dette være seg på dørskilt eller visittkort, på firmaets hjemmeside, etter signaturen i brev og e-poster og lignende.   

Advokatforeningens logo

Firmaer der samtlige advokater er medlemmer, kan benytte Advokatforeningens logo der det passer. Det samme gjelder selvsagt medlemmer som jobber alene.

Dersom ikke alle advokater i firmaet er medlemmer, kan ikke den grafiske logoen benyttes på en slik måte at det fremstår som om alle advokatene i firmaet er medlemmer.

Tilkjennegi med medlemskap i tekst 

Firmaer der alle advokater er medlemmer kan, utover å benytte Advokatforeningens logo, også skrive «Medlemmer i Advokatforeningen» der det passer.

Et medlem som jobber alene, kan på samme måte skrive «Medlem i Advokatforeningen».

Advokatforeningens logo i sort eller hvitt

Logoen skal være sort eller hvit. Den bør helst plasseres med litt avstand til andre grafiske elementer. 

Plassering av tekst og Advokatforeningens logo

Tekst og Advokatforeningens logo plasseres der det passer ditt firmas behov. Dersom du har spørsmål om bruk av logo på for eksempel sosiale medier, ta kontakt med oss.

Annonsering

Ved annonsering i trykte medier, på nett etc. bør ikke Advokatforeningens logo benyttes. Da kan medlemskapet angis med "MNA" eller teksten "Medlem(mer) av Advokatforeningen".

Last ned Advokatforeningens logoer 

Advokatforeningens logo (svart)

Advokatforeningens logo (hvit)

MNA emblem (svart)

MNA emblem (hvit)