Sikkerhetsstillelse, forsikringer og pensjon

Du må stille sikkerhet og ha en profesjonsansvarsforsikring, kanskje også yrkesskadeforsikring. Her finner du Advokatforeningens anbefaling til forsikringer i advokatvirksomhet.