Særlig krav til sikkerhetsstillelse: Inkasso

Sikkerhetsstillelsen for advokatvirksomheten dekker inkassovirksomhet forutsatt at sikkerheten minst er lik 1/40 av fordringsmassen.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang