Særlig krav til sikkerhetsstillelse: Eiendomsmegling

Advokater kan drive eiendomsmegling uten særskilt bevilling for dette, men må stille ekstra sikkerhet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang

Bli medlem i Advokatforeningen

Advokatforeningen jobber aktivt for at MNA skal være et kvalitetsstempel og et konkurransefortrinn. Som medlem får du i tillegg mange gode fordeler.