Moment psykologbistand

Advokatforeningen har samarbeidsavtale med Norges største aktør innenfor organisasjons- og arbeidspsykologi.

Moment er en landsdekkende aktør innenfor organisasjons- og arbeidspsykologi, med kontor i 23 byer i Norge. Moment har erfaring med advokatbransjen og er forberedt på henvendelser fra Advokatforeningens medlemmer.

Advokatforeningens medlemmer tilbys følgende tjenester til faste, rabatterte priser:

Jobbpsykolog

Moment tilbyr rask, fortrolig og kvalifisert støtte til ledere og medarbeidere i form av individuelle samtaler eller møter. I tillegg til rent jobbrelaterte forhold vil aktuelle temaer blant annet kunne være stresshåndtering og utbrenthet, familie-/samlivsutfordringer, angst og depresjon, alkohol eller søvnvansker.

Moment tilbyr også kurs om stressmestring.

Lederveiledning

Moment ønsker å gi ledere en arena for å tenke høyt om, og få innspill på, egen ledelse. Moments psykologer jobber tett på organisasjoner og er eksperter på psykologi i arbeidslivet. Moments organisasjonspsykologer har også god kunnskap om effektive samspill og gruppeprosesser og bistår ledergrupper på ulike måter.

Kriseberedskap

Det viktigste organisasjoner kan gjøre i kriser, er å stå fram med en klar ledelse, ta ansvar i situasjonen og vise omtanke for dem som er berørt. God beredskap, håndtering og ledelse av kriser gjør at medarbeiderne opplever å bli verdsatt, gir nødvendig støtte til ledere og sikrer organisasjonens omdømme. Moment bistår virksomheter med kriseberedskap, krisehåndtering og kriseledelse.

Moment sin bistand kan ytes enkeltvis i tilknytning til bestemte situasjoner, eller løpende gjennom faste avtaler eller pakkeløsninger.

Ta direkte kontakt med Moment for å avtale en konsultasjon eller inngå en rammeavtale. Oppgi at du er medlem av Advokatforeningen.

Tilbudet gjelder kun Advokatforeningens medlemmer eller advokatfirmaer der minst 80 % av advokatene/advokatfullmektigene i firmaet er medlem av Advokatforeningen.

For spørsmål og ytterligere informasjon, kontakt Moment:

Telefon: 22 93 03 00 / 92 42 16 20

E-post: ulting

Les mer om tilbudet på Moment sin hjemmeside.