Moment psykologbistand

Advokatforeningen har samarbeidsavtale med Moment, som tilbyr psykologbistand til rabatterte priser.

Moment er en landsdekkende aktør, som spesialiserer seg innenfor organisasjons- og arbeidspsykologi, med kontor i 23 byer i Norge. Moment har erfaring med advokatbransjen og er forberedt på henvendelser fra Advokatforeningens medlemmer.

Moment sin bistand kan ytes enkeltvis i tilknytning til bestemte situasjoner, eller løpende gjennom faste avtaler eller pakkeløsninger.

Ta direkte kontakt med Moment for å avtale en konsultasjon eller inngå en rammeavtale. Oppgi at du er medlem av Advokatforeningen.

Advokatforeningens medlemmer tilbys følgende tjenester til faste, rabatterte priser:

Medlemmer i Advokatforeningen får en rabattert pris på kr. 1975,- per time (for øvrige er prisen kr. 2020,-). Dette må du enten dekke selv, eller så kan advokatfirmaet du jobber for kjøpe en pakke med et antall timer. Dette pleier som regel å være mellom 5 og 10 timer avhengig av hva som er hensiktsmessig. 

Hvis du har helseforsikring som dekker private helsetjenester kan også forsikringen dekke medlemsbeløpet. Dette kan du sjekke med ditt forsikringsselskap. Da er det vanlig å selv betale for timen først, og sende kvittering til forsikringsselskapet for å få beløpet tilbakebetalt.

Jobbpsykolog

Moment tilbyr rask, fortrolig og kvalifisert støtte til ledere og medarbeidere i form av individuelle samtaler eller møter. Aktuelle temaer vil blant annet kunne være stresshåndtering og utbrenthet, familie-/samlivsutfordringer, angst og depresjon, alkohol eller søvnvansker, og andre arbeidsrelaterte tema.

Moment tilbyr også støtte til medlemmer som opplever at arbeidet utgjør en psykisk belastning. Det kan være klienter som er i vanskelige livssituasjoner, saker som innebærer sterke inntrykk eller hvor arbeidsbelastningen over tid blir stor. Dette kan utløse reaksjoner som det kan være vanskelig å håndtere på egen hånd.

Moment tilbyr også kurs om stressmestring.

Lederveiledning

Moment ønsker å gi ledere en arena for å tenke høyt om, og få innspill på, egen ledelse. Moments psykologer jobber tett på organisasjoner og er eksperter på psykologi i arbeidslivet. Moments organisasjonspsykologer har også god kunnskap om effektive samspill og gruppeprosesser og bistår ledergrupper på ulike måter.

Kriseberedskap

Det viktigste organisasjoner kan gjøre i kriser, er å stå fram med en klar ledelse, ta ansvar i situasjonen og vise omtanke for dem som er berørt. God beredskap, håndtering og ledelse av kriser gjør at medarbeiderne opplever å bli verdsatt, gir nødvendig støtte til ledere og sikrer organisasjonens omdømme. Moment bistår virksomheter med kriseberedskap, krisehåndtering og kriseledelse.

For spørsmål og ytterligere informasjon, kontakt Moment:

Telefon: 22 93 03 00 / 92 42 16 20

E-post:

Les mer om tilbudet på Moment sin hjemmeside.